Sisu Polar Mk1 v4.0.2 - ByCapital [1.35.x]
+11
Sisu Polar Mk1 v4.0.2 - ByCapital
Version - 1.35.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Rigid chassis for MB MP3 & Sisu Polar Mk1 v4.1 By Capital [1.35.x]
00
Rigid chassis for MB MP3 & Sisu
Version - 1.35.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Rigid chassis for MB MP3 & Sisu Polar Mk1 v3.9.9 By Capital [1.35.x]
02
Rigid chassis for MB MP3 & Sisu
Version - 1.35.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Sisu Polar Mk1 v4.0 - ByCapital [1.35.x]
+11
Sisu Polar Mk1 v4.0 - ByCapital [1.35.x]
Version - 1.35.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Sisu M-series + Interior v1.2 by XBS (1.35.x)
+11
Sisu M-series + Interior v1.2 by XBS
Version - 1.35.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Sisu M-series + Interior v1.1 by XBS (1.33.x) for ETS2
+11
Sisu M-series + Interior v1.1 by XBS
Version - 1.33.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Sisu Polar Mk1 + Interior v1.0 (1.32.x) for ATS
00
Sisu Polar Mk1 + Interior v1.0 (1.32.x)
Version - 1.32.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Sisu Polar Mk1 v1.0 - ByCapital [1.32.x]
00
Sisu Polar Mk1 v1.0 - ByCapital [1.32.x]
Version - 1.32.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Rigid chassis for MB MP3 & Sisu Polar Mk1 v3.8 By Capital [1.32.x]
+11
Rigid chassis for MB MP3 & Sisu
Version - 1.32.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Sisu R500, C500 and C600 v1.1.8 [1.25.x-1.26.x]
+11
Sisu R500, C500 and C600 v1.1.8
Version - 1.25.x,1.26.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]
Sisu R500, C500 and C600 v1.1.8 (1.25.x) for ETS 2
+11
Sisu R500, C500 and C600 v1.1.8
Version - 1.25.x
[xfgiven_authors]
Credits: - [xfvalue_authors]
[/xfgiven_authors]